Tisková zpráva: Dětská fakultní nemocnice v Basileji instaluje systém pro zajištění bezpečnosti pacientů Masimo Patient SafetyNet™ pro následnou péči a dohled nad pacienty na odděleních

Instalace je součástí komplexního přechodu nemocnice na pulzní dimetry společnosti Masimo SET® Pulse Oximetry

Dětská fakultní nemocnice ve švýcarské Basileji (University Children’s Hospital Basel) a společnost Masimo (burzovní index NASDAQ: MASI) dnes oznámila, že se tato nemocnice stane první dětskou nemocnicí s více odděleními ve střední Evropě, která nainstaluje na všechna lůžka vzdálený monitorovací a výstražný systém Masimo Patient SafetyNet™, díky kterému budou pacienti ve větším bezpečí a který umožní snížení zásahů pohotovostního týmu o 65% a redukci převozů na JIP o 48%.[1]

Instalace v basilejské Dětské fakultní nemocnici (Universitats-Kinderspital Beider Basel (UKBB) se uskuteční po rozsáhlém procesu hodnocení, jehož výsledkem je přechod nemocnice standardně na pulzní oximetry Masimo SET® .

„Jsme velmi rádi, že budeme schopni lépe monitorovat pacienty na všech lůžkách, včetně 80 lůžek pro hospitalizované pacienty,“ řekla o systému PatientSafetyNet Ruth Spalingerová, hlavní sestra v nemocnici UKBB. „Zjistili jsme, že je přínosem zejména pro naše nejohroženější pacienty, kteří mohou trpět respirační depresí. A naši zaměstnanci jsou s tímto systémem velmi spokojeni.“

Nemocnice UKBB přibyla na stále delší seznam špičkových zdravotnických zařízení ve světě, kteří využívají systém Patient SafetyNet, který spojuje možnosti pulzního oximetru Masimo SET®, který umožňuje spolehlivé monitorování na běžných odděleních, s monitorováním ventilace a bezdrátovým výstražným systémem pro lékaře. Systém Patient SafetyNet pomáhá zajistit bezpečnost pacienta neinvazivním a soustavným měřením a zaznamenáváním fyziologických funkcí a změn, které signalizují zhoršení zdravotního stavu v reálném čase. Když se projeví změny u měřených hodnot, které by mohly indikovat zhoršení stavu pacienta, systém automaticky bezdrátově alarmuje lékaře, aby okamžitě provedli zásah, který může pacientovi zachránit život. Bylo klinicky ověřeno, že systém Patient SafetyNet snižuje preventivní a nákladné záchranné akce, převozy na jednotku intenzivní péče a úmrtí v souvislosti s respirační depresí způsobenou opiáty.[1]

„V basilejské Dětské fakultní nemocnici je bezpečnost pacientů na prvním místě,“ řekl Joe Kiani, zakladatel a generální ředitel společnosti Masimo. „Jsme velmi rádi, že můžeme spolupracovat s tímto vysoce uznávaným a moderním zdravotnickým zařízením, na zajištění bezpečí mladých pacientů, zlepšování péče a snižování nákladů.“

[1] Taenzer A, Blike G, McGrath S, Pyke J, Herrick M, Renaud C, Morgan J. „Postoperative Monitoring – The Dartmouth Experience.“ („Pooperativní monitorování – zkušenosti z Dartmouthu“.)

Newsletter nadace Anesthesia Patient Safety Foundation (Jaro-léto 2012). K dispozici online

O Dětské fakultní nemocnice v Basileji (University Children’s Hospital Basel)

Jako nezávislé univerzitní pediatrické centrum nabízí Dětská fakultní nemocnice v Basileji komplexní péči o vážně nemocné děti. V jedinečném nádherném prostředí nabízí služby mnoha různých specializací pro dětské pacienty, ať už ambulantní nebo hospitalizované. Dětská fakultní nemocnice v Basileji je partnerem basilejské university University of Basel a zodpovídá za vzdělávání a výzkum související s péčí o všechny pediatrické pacienty. Více informací naleznete na internetové adrese http://www.ukbb.ch/en/ukbb/the-hospital.html

O společnosti Masimo

Společnost Masimo (burzovní index NASDAQ: MASI) je světová jednička v oblasti neinvazivních technologií monitorování, které výrazně zlepšují péči o pacienta, pomáhají řešit „neřešitelné“ problémy. V roce 1995 společnost uvedla na trh pulzní oximetr, který dokáže měřit i v pohybu a při nízké perfuzi, pod názvem Masimo SET®, který skutečně eliminuje falešné alarmy a zvyšuje schopnosti pulzního oximetru pomáhat lékařům zachytit život ohrožující stavy. Více než 100 nezávislých a objektivních studií prokázalo, že Masimo SET® předčí jiné technologie pulzních oximetrů i v těch neobtížnějších klinických podmínkách, jako je pohyb pacienta nebo nízká periferní perfuze. V roce 2005 společnost Masimo představila technologii rainbow ® Pulse CO-Oximetry™, která umožňuje neinvazivní a soustavné monitorování složení krve, které dříve vyžadovalo invazivní postupy; celkový hemoglobin (SpHb®), obsah kyslíku (SpOC™), karboxyhemoglobin (SpCO®), methemoglobin (SpMet®), PVI®, a index perfuze (PI), kromě měření saturace krve kyslíkem SpO[2], a pulzu. V roce 2008 představila společnost Masimo systém pro vzdálené monitorování s alarmem pro lékaře, který má pomáhat zabránit v nemocnicích zbytečným úmrtím a nehodám souvisejících se selháním záchranných činností. V roce 2009 představila společnost Masimo systém rainbow® Acoustic Monitoring™, první komerčně dostupný systém pro neinvazivní a soustavné monitorování rychlosti dýchání (acoustic respiration rate) (RRa™). Technologie Masimo SET® a Masimo rainbow® využívá více než 100 víceúčelových monitorů pro sledování pacientů od více než 50 výrobců zdravotnických přístrojů z celého světa. Společnost Masimo byla založena v roce 1989 s mottem „Zlepšovat výsledky pacienta a snižovat náklady na zdravotnickou péči … tím, že dostaneme neinvazivní monitorovací metody na nová místa a do nových aplikací ®.“ Další informace o společnosti Masimo a jejích produktech naleznete na internetové adrese http://www.masimo.com.

Výhledová prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení ve smyslu části 27A Zákona o cenných papírech z roku 1933 a části 21E Zákona o obchodování s cennými papíry z roku 1934 spolu s novelou Zákona o vedení sporů při obchodování s cennými papíry z roku 1995. Tato výhledová prohlášení jsou založena na současných očekáváních budoucích událostí, které se nás týkají a podléhají mnoha rizikům a nejasnostem, které nelze předvídat a z nichž mnohé jsou mimo rámec naší kontroly a mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou zcela lišit nebo být úplně jiné než výsledky uváděné v těchto výhledových prohlášeních v důsledku různých rizikových faktorů, jako jsou například: rizika související s našimi prognózami, že u všech neonatálních pacientů v Dětské fakultní nemocnici v Basileji bude použito technologicky a klinicky nejvyspělejší řešení monitorování pacientů; rizika související s naším očekáváním, že systém Masimo Patient SafetyNet pomůže udržovat pacienty ve větším bezpečí neinvazivním, soustavným měřením a sledováním fyziologických podmínek, čímž pomůže nemocnicím zabránit zbytečným úmrtím a nehodám souvisejícím se selháním záchranných úkonů, rizika související s našimi předpoklady, že se podaří zopakovat klinické výsledky a rizika související se schopností systému výrazně snížit traumatické závažné stavy a nákladné převozy na JIP, aby pomohl zlepšit výsledky pacientů a snížit náklady; rizika související s naším předpokladem, že systém Masimo SET prakticky eliminuje falešné alarmy a zvýší schopnost lékařů detekovat život ohrožující stavy, stejně jako další faktory uvedené v kapitole „Rizikové faktory“ v našem posledním hlášení pro Komisi pro cenné papíry („SEC“), které lze získat zdarma na internetových stránkách komise na adrese www.sec.gov. I když věříme, že očekávání, která jsme vyjádřili ve výhledových prohlášeních, jsou rozumná, nevíme, jestli se naše očekávání ukážou jako správná. Na všechna výhledová prohlášení v této tiskové zprávě se výslovně vztahují příslušná upozornění. Těmto výhledovým prohlášením by neměl být přikládán přílišný význam, neboť se vztahují k dnešnímu datu. Nemáme žádnou povinnost aktualizovat, doplňovat nebo ujasňovat tato výhledová prohlášení nebo „Rizikové faktory“, které jsou součástí našeho posledního hlášení, které jsme předložili Komisi pro cenné papíry (SEC), ve světle nových informací, budoucích událostí ani jinak, pokud to nevyžadují příslušné zákony.

Kontakt pro média:

Sandra Soland nebo Martina Beranek

Universitats-Kinderspital Beider Basel (UKBB)

Telefon: +41-61-704-17

Email: info@ukbb.ch

Mike Drummond

Masimo Corporation

Telefon: +1-949-297-7434

Email: mdrummond@masimo.com

Masimo, SET, Signal Extraction Technology, Improving Patient Outcome and Reducing Cost of Care… by Taking Noninvasive Monitoring to New Sites and Applications, rainbow, SpHb, SpOC, SpCO, SpMet, PVI, rainbow Acoustic Monitoring, RRa, Radical-7, Rad-87, Rad-57,Rad-8, Rad-5,Pulse CO-Oximetry, Pulse CO-Oximeter, Adaptive Threshold Alarm, a SedLine jsou ochrannými známkami nebo registrovanými obchodními značkami společnosti Masimo Corporation. Použití obchodních značek Patient SafetyNet a PSN podléhá licenci, kterou poskytuje společnost University HealthSystem Consortium.

Zdroj: ČTK/Protext

Komentáře

Nahoru