Inzerce: Týká se vás povinnost spotřební daně, či značení lihu?

O tom, že spotřební daň je poměrně velkým přispěvatelem do státního rozpočtu, není pochyb. I z toho důvodu stále dochází k mnoha různým úpravám. Pokud se rozhodnete vstoupit do odvětví, kterého se spotřební daně týkají, měli byste být na pozoru. Není to pouze palivo pro naše automobily, ale i líh, pivo nebo víno.

Nejenom spotřební daň, ale při dovozu také DPH a clo

Všechny tyto oblíbené nápoje se nevyhnou tomu, aby do zvýšené sazby patřili. A to samozřejmě není to jediné, co si zákonodárci připravili. Na druhou stranu přísnější podmínky povedou ke zlepšení celkového stavu, a k minimalizaci různých podvodů, především při dovozu, kdy je nutné zaplatit DPH či clo. Totéž se může samozřejmě týkat i vás, a je tak dobré si zjistit, kdy to nutné není. V principu pouze při dovozu pro svou potřebu, a to v případě jednoho litru alkoholu, který má více než 22%.

Důsledná evidence a systém Intastat

Veškeré informace o daném lihu a o jeho množství nebo výši, jsou samozřejmě evidovány, a to prostřednictvím systému, který nese název Intastat. Samozřejmě ne vždy je jednoduché do něho zavést všechna data správně, a tak je možné využít pomoci odborníků, které se v této problematice velmi dobře orientují. Samozřejmě vám mohou pomoci i v celé řadě dalších oblastí.

Líh je třeba označit již od minimálního množství

Ta se týká třeba označování lihu, a tak můžete získat informace o tom, kdy jste povinni líh označit, a kdy nikoliv. To se netýká pouze konkrétních objemů – kdy není nutné označovat objem pod 0,06 litru, ale výjimky jsou i v jiných případech Například pokud je daná lihovina výsledkem pěstitelského pálení, či pokud je dovezen výhradně pro osobní spotřebu. Takový líh tak není nutné značit.

Samozřejmě i s tímto zákonem přišla řada nových pojmů a otázek. Ty se týkají například takzvaných daňových skladů, otázky ohledně nutných kaucí, nebo dotazy ohledně oznamovací povinnosti a nutných koncesí. To vše jsou novinky, které se nového zákona týkají a mnozí z nich mají velké obavy.

Komentáře

Nahoru