Tisková zpráva: Komora dražebníků ČR: Dražební portály (ne)splňují legislativu

Provádění elektronických dražeb je upraveno zákonem o veřejných dražbách (zák.č. 26/2000 Sb.) a Vyhláškou č. 18/2014 o e-dražbách. V letošním roce bylo k 23.7. 2014 evidováno celkem 408 e-dražeb, z celkového počtu 1869 dražeb. E-dražby provedlo pouze 20 dražebníků na deseti portálech, které musí od 1. dubna 2014 splňovat platnou legislativu. Komora dražebníků ČR (KDČR) provedla ve dnech 19. až 21. července 2014 testování těchto dražebních portálů, s cílem posoudit, zdali splňují vybrané základní požadavky Vyhlášky.

Výsledkem bylo, že pouze jediný portál Prodej-dražbou.cz splňuje všechna zvolená testovací kritéria. Největšími prohřešky, které by mohly vést až k úspěšným žalobám na neplatnost e-dražeb, je nekompletní zobrazování údajů o e-dražbě, o jejím zahájení či zobrazování aktuálního času.

Jsou porušovány povinnosti licitátora při činění podání dražiteli aj., podrobně viz www.komoradrazebniku.eu. Odbor veřejných dražeb ministerstva pro místní rozvoj, který jako státní dozor prováděcí Vyhlášku k e-dražbám připravil, podcenil závažné připomínky RNDr. Jiřího Bureše, Ph.D., předsedy KDČR, který požadoval, aby každý dražební portál byl atestován nezávislým certifikačním orgánem. Je škoda, že e-dražby jsou využívány zatím v malé míře, protože mohou odstranit pletichy na kamenných dražbách.

Nutným předpokladem je však to, aby výkon státního dozoru zde nepřešlapoval a dražební portály splňovaly aspoň požadavky Vyhlášky.

Kontakt:

Ondřej Pulchart, ředitel KDČR,

pulchart@komoradrazebniku.eu

Zdroj: ČTK/Protext

Rádi bychom vám nabídli prostor pro vaše tiskové zprávy. Pokud chcete, abychom o vás dali vědět, případně o vaší slevové akci, pořádané konferenci, novém produktu a podobně, můžete nás kontaktovat na emailovou adresu redakce@objevit.cz.

Komentáře

Nahoru