Tisková zpráva: Nový softwarový produkt – SMART ARCHIV – na trhu díky partnerství

Společnosti Agora plus, a.s. a TECHNISERV IT, s.r.o. uzavřely dohodu o strategické spolupráci v oblasti zpracování a archivace elektronických dokumentů.

Klienti tak získávají jedinečné řešení pro archivaci běžných i důvěryhodných elektronických dokumentů, takzvaný SMART ARCHIV, „chytré“ uložiště elektronických dokumentů s možností dlouhodobé důvěryhodné archivace.

Jedním z výsledků spolupráce je i publikování komplexních informací k této problematice pro širokou veřejnost na webovém portálu http://www.earchivace.cz

Jana Pattynová, partner advokátní kanceláře PIERSTONE, jeden z předních právníků zabývající se touto tématikou, upozorňuje na blížící se nástup povinnosti elektronické komunikace mezi státem a organizacemi v rámci EU:„Důvěryhodnost elektronických dokumentů a jejich dlouhodobé uchovávání je důležitým tématem v rámci EU. Určujícím je projekt eIDAS, který má zavést povinnost důvěryhodně elektronicky komunikovat v rámci EU, a to již od roku 2017. Význam elektronických dokumentů v čase přitom nezadržitelně roste. V souvislosti s tím musí firmy zajistit důvěryhodnost své elektronické komunikace trvající v čase.“

Právě SMART archiv může výrazně pomoci všem subjektům s povinností elektronicky komunikovat s orgány státní správy a samosprávy, učinit z této povinnosti nikoliv zátěž, nýbrž příležitost pro zefektivnění procesů a úsporu nákladů.

SMART ARCHIV – TS-ELDAx: univerzální řešení pro všechny segmenty trhu

Výjimečnost řešení SMART Archivu – TS-ELDAx spočívá kromě univerzálnosti dostupných funkcí také v orientaci na různé segmenty trhu. Kromě velkých organizací, enterprise zákazníků, kde je takovýto produkt již dostupný od více výrobců, jsou vyvinuty verze určené výhradně pro segment malých a středních společností, živnostníků, lékařů, právníků i fyzických osob, pro které bylo dříve obdobné řešení zcela nedostupné. Důležitá je také možnost použití TS-ELDAx na mobilních zařízeních, noteboocích, ale i běžných PC nebo firemních serverech.

I trh malých a středních zákazníků se konečně dočkal dostupného produktu a komplexní informovanosti.

Skutečnost, že cena služby SMART Archivu startuje pro ty nejmenší zákazníky už okolo několika set korun ročně, činí možnost využívání elektronické archivace běžných nebo důvěryhodných dokumentů dostupnou prakticky pro kohokoliv. Významným faktorem pro bezproblémové pochopení a správné využívání SMART Archivu je osvěta prostřednictvím portálu http://www.earchivace.cz, kde každý najde vysvětlení klíčových pojmů jako důvěryhodná archivace, časové razítko, elektronický podpis, ale i konkrétní doporučení od renomovaných právních kanceláří na aplikaci zákonů vztahujících se k  této problematice v praxi.

Příkladem konkrétní prospěšnosti SMART Archivu v segmentu malých zákazníků je bezproblémová aplikace povinností plynoucích ze zákona č. 470/2011 Sb., povinnost pro OSVČ podávat dokumenty ČSSZ pouze elektronicky.

Garanti projektu řekli:

Tomáš Kočnar, vedoucí vývoje TS-ELDAx, TECHNISERV IT, s.r.o.: „Produkt jsme vyvíjeli s maximálním důrazem na jeho univerzálnost, uživatelskou přívětivost a určitou nadčasovost, zejména s ohledem na stávající nebo i očekávané legislativní povinnosti v rámci ČR či celé EU. Jsme přesvědčení, že SMART Archiv ulehčí našim zákazníků komplikovaný přechod z papírových nebo běžných elektronických dokumentů k dokumentům důvěryhodným.“

Miroslav Prokeš, výkonný ředitel, Agora Plus, a.s.: „Jsme si vědomi složitosti dané problematiky pro běžného uživatele, proto chceme zákazníkům maximálně pomoci při hledání řešení v oblasti zpracování a archivace dokumentů. Věříme, že naše dlouhodobé zkušenosti z této oblasti zhodnotíme, a že je v rámci projektu SMART Archivu využijeme ke spokojenosti zákazníků.“

TECHNISERV IT, s.r.o. poskytuje vysoce kvalifikované služby v oblasti implementace informačních systémů a datových infrastruktur s následnou servisní podporou 24/7.

Agora Plus a.s. se více než 17 let věnuje bezpečnosti a ukládání dat, se zaměřením na disková a garantovaná úložiště, páskové knihovny, transakční výkon, zálohování, správu a archivaci dat, včetně trvalého dohledu a servisních služeb v režimu 24×7.

KONTAKT:

Jiří Lokaj

Agora Plus, a.s.

lokaj@agoraplus.cz

+420 603 774 882

www.earchivace.cz

www.agoraplus.cz

www.techniserv-it.eu

Zdroj: ČTK/Protext

Rádi bychom vám nabídli prostor pro vaše tiskové zprávy. Pokud chcete, abychom o vás dali vědět, případně o vaší slevové akci, pořádané konferenci, novém produktu a podobně, můžete nás kontaktovat na emailovou adresu redakce@objevit.cz.

Komentáře

Nahoru