Obsah zatopených disků lze zachránit

Obsah zatopených disků lze zachránit

V posledních dnech velice aktuální a nepříjemné téma, kdy se po severní části republiky přehnaly povodně. Lidé zasažení touto přírodní katastrofou, mají mnoho jiných starostí, ovšem někteří se mohou setkat i se zatopeným počítačem. Každý se musí smířit s tím, že hardware už nezprovozní, jenže daleko horší je ztráta uložených dat, obzvlášť pro firmy a podnikatele. Jenže s touto pohromou se dá ještě něco dělat. Datacovery, firma která se zabývá obnovou poškozených paměťových medií, hlavně pevných disků, vydala informační zprávu, kde se doporučuje postup pro zvýšenou pravděpodobnost záchrany dat z poškozeného disku vodou.

Postup:

1) Odpojit paměťové medium, hlavně ho nepřipojovat k napájení.

2) Pevný disku nikdy nevysušovat. Na očištění od záplavové vody a bahna je vhodná destilovaná voda.

3) Médeium (pevný disk) vodotěsně zabalit a co nejrychleji převést do specializované laboratoře.

Každý člověk by asi nejčastěji zaplavené medium vysoušel, což se ale nedoporučuje, proto asi každého zaskočil druhý krok postupu.

Záplavová voda je chemicky velmi agresivní a působí jako významný katalyzátor při korozi vnitřních součástí, včetně datových ploten.

Aby se zachránilo co nejvíce obsahu a dat, proto záleží na rychlosti. Pokud jsou data na disku pro vás to nejcennější co máte, proto na nic nečekejte a řiďte se tímto postupem. Při záchraně dat záleží na rychlosti, opravdu rozhodují hodiny.

Data clinic, Datamedic, Datalabs, jsou další firmy, které se zabývají záchranou dat, ovšem jsou mnohdy velice dražší, než Datacovery.

Komentáře

Nahoru