Olympiáda a ochrana olympijské symboliky

Olympiáda a ochrana olympijské symboliky

Letní olympiáda 2012 přinesla řadu diskuzí ohledně regulací a zákazů, který vyžaduje Mezinárodní olympijský výbor (MOV) a v ČR i Český olympijský výbor (ČOV).

Požadavky olympijského výboru

MOV striktně trvá na vlastnictví značky olympiády a ochrannou známkou jsou chráněny nejen slova jako „olympiáda“ či „olympijský“ a oficální loga a znaky olympiády, ale dokonce i termíny jako „London 2012“. Natáčení a fotografování v prostorech sportovišť a olympijské vesnice je vyhrazeno pouze exkluzivním akreditovaným společnostem, které za tuto akreditaci zaplatily astronomické sumy. Například americká NBC zaplatila za exkluzivní práva k vysílání v USA částku přes 2 miliardy dolarů.

MOV se zjevně snaží o naprostý monopol. Výhradní práva pro exkluzivní partnery, úplný zákaz jakéhokoliv používání slov olympiáda a olympijský, naprostý zákaz jakékoliv kritiky či negativních komentářů a až na výjimky zákaz blogování či používání sociálních sítí. Na olympiádě koupíte občerstvení pouze od McDonald’s a smíte platit pouze kartami Visa. Na olympiádu nesmíte odkazovat jinak, než textovým odkazem a to pouze pokud o ní nepíšete špatně. Na téměř jakékoliv použití čehokoliv (byť jen vzdáleně) souvisejícího s olympiádou potřebujete souhlas olympijských výborů.

Novináři o olympiádě smí psát, ale samozřejmě pouze určeným způsobem, v určených médiích a musí mít akreditaci, pokud chtějí například fotografovat. Jakékoliv materiály z olympiády se nesmí dále prodávat ani komerčně využívat. Mimo jiné z toho vyplývá, že pro média je využitelnost materiálů z olympiády velmi omezená. Oficiální stanovisko a seznam všech zákazů a omezení si můžete přečíst na stránkách ČOV.

Jaký je smysl restrikcí?

Oficiální představitelé argumentují nutností zákazů a omezení mimo jiné kvůli tomu, že jim z vysílacích práv plynou velké zisky, a proto nejsou na olympijských sportovištích komerční reklamy. Olympijskou značku a symboliku považují za zásadní pro jejich marketingovou kampaň a snaží se ji chránit za každou cenu. V zásadě se jedná pouze o jinou formu sponzorství, protože MOV generuje zisky z vysílacích práv a akreditací a ne z běžné komerční reklamy. Z tohoto pohledu je postoj MOV vcelku pochopitelný.

Když pomineme etickou otázku toho, zdali vůbec nějaký olympijský výbor má právo na ochrannou známku olympiády, kterou nevymyslel ani nevytvořil, stále je podobný přístup poněkud nešťastný. Místo snahy o propagaci a využití moderních komunikačních kanálů se MOV snaží o velmi drastické zákazy a cenzuru. V době mobilních telefonů s vysokým rozlišením a videem v kombinaci se sociálními sítěmi je podobná snaha marná.

Represe v praxi a následky

Pokus o kontrolu všech návštěvníků a cenzuru internetu je předem odsouzen k nezdaru. Nicméně dochází například k mazání stovek videí na YouTube a nahlašování problematického obsahu. Komerční subjekty samozřejmě mají dostatek rozumu, aby se čemukoliv olympijskému obloukem vyhnuly. S běžnými uživateli to je ale podstatně horší, protože mobil s videem má dnes téměř každý a záplavě videí, fotek a komentářů na internetu nelze nijak zabránit. Totéž platí pro blogery, kteří dnes navíc místo psaní o dění na olympiádě zhusta komentují zejména nesmyslné požadavky a zákazy MOV.

Jedním z následků vynucených zákazů byla i petice a bojkot LOH 2012 ze strany některých profesionálních fotografů v USA. Vyjádření sdružení fotografů bylo poměrně ostré a jednoznačně označilo požadavky MOV za neetické. Mimo to ignoruje olympiádu i řada reportérů a soukromých fotografů, kteří kvůli zákazům prakticky nemohou pracovat.

Exkluzivně zakázaná olympiáda

Stručně řečeno, olympijský výbor místo běžné komerční reklamy vsadil na 100% monopol a nekompromisní vynucování pravidel. Velkým přínosem je olympiáda bez reklam, na druhou stranu jsou vynucované zákazy již poněkud absurdní. Otázkou také je, jestli by nakonec nebyl přínos větší, kdyby se smělo otevřeně blogovat, psát a fotit, místo vnucované exkluzivity. Výsledkem byl totiž poměrně výrazný bojkot ze strany řady médií a profesionálů, kteří na absurdní požadavky prostě odmítli přistoupit. Další otázkou samozřejmě je i to, zdali by olympiáda neměla být spíše světovým setkáním sportovců bez rozdílu, místo zlatého dolu pro vyvolené firmy a mediální společnosti.

Fotograf a majitel několika webů zaměřených zejména na fotografování a geologii.

Komentáře

Nahoru