Příkazy ve Skypu

Příkazy ve Skypu

Program Skype umožňuje komunikaci přes internet jak zvukovou, tak textovou, tedy můžete klasicky chatovat a nebo telefonovat po internetu. Jak hlásá sám web výrobce: Nezáleží na tom, kde se vy, nebo volaný nacházíte – díky programu Skype budete vždy spolu.

Pevně věřím, že když jste sem zavítali, pravděpodobně již program nesoucí název Skype znáte velmi dobře. Tento program nabízí i některým dosud skryté a pokročilé možnosti, které nelze nalézt v GUI (=Grapics User Interface, v češtině Grafické Uživatelské Rozhraní). Tyto možnosti jsou jak příkazy, kterých není mnoho a velmi snadno si je zapamatujete, tak skrytí smajlíci o kterých budu psát příště.

Jak je zadávat?

Všechny příkazy, jelikož ve skypu se nedá jednoduše spustit konzole, se píšou do chatu.

skype_příkaz

Příkaz se zadává do jednoduše do chatu.

Pro snazší orientaci jsem příkazy rozdělil do 2 kategorií:

Příkazy základní – hledání, vypisování údajů, hladní příkazy

Mezi základní příkazy bych zařadil vyhledávání slov v chatu nebo třeba zvýrazňování určitých slov.P.S:  [ hranaté závorky] se nepíší, slouží pro lepší orientaci – vyznačují hodnotu, kterou máte zadat sami

/help Vypíše VŠECHNY příkazy které lze použít s vašimy právy.
/call [skypejméno] zavolá danému člověku
/alertson [text/slovo] Zvýrazní dané slovo/text, pokaždé když bude napsán.
/alertsoff Přestane zvýrazňovat všechnen text/slovo.
/find [text/slovo] Nalezne v historii chatu danou frázi
/history Zobrazí všechnu historii chatu
/htmlhistory Zobrazí všechnu historii chatu ve formátu *.html
/clear Smaže veškerou historii chatu

Příkazy pro správu hromadného chatu

Příkazů pro hromadnou komunikaci je mnoho. Existují různé od vytvoření/smazání/změnění hesla (a nápovědy pro něj) přes přidávání lidí do chatu až po určování funkcí ostatních (moderátor/uživatel/posluchač…) a mnoho dalších.

Zde je opět kompletní seznam příkazů této sekce:

/add [skypejméno] Přidá osobu do chatu – takto lze přidat i osobu, kterou neznáte
/clear Smaže historii chatu – nelze vrátit zpět!
/clearpassword Odstraní heslo k chatu
/get allowlist Vypíše seznam lidí s přístupem k chatu
/get banlist Vypíše seznam lidí co mají BAN
/get creator Vypíše jméno osoby, která vytvořila tuto skupinovou konverzaci
/set guidelines [text] Vytvoří pravidla chatu
/get guidelines Vypíše pravidla chatu
/get options Vypíše možnosti chatu
/get password_hint Vypíše nápovědu pro heslo
/get role Vypíše vaši roli chatu
/goadmin Vloží creator tag za jméno tvůrce chatu
/info Vypíše současný počet uživatelů v chatu a jejich maximální možný počet.
/kick [skypejméno] Vykopne člena z chatu
/kickban [skypejméno] Vykopne člena z chatu a dá mu BAN
/leave Opustíte stávající chat
/me [text] Napíše vaše jméno a text vedle něj.
/set banlist [skypejméno] Přidá člověka do banlistu
/set guidelines Nastaví pravidla chatu
/set options [možnosti] Nastaví možnosti chatu, více informací níže
/set password Vytvoří heslo pro chat
/set password_hint Vytvoří nápovědu pro heslo.
/setpassword [heslo] [nápovědaproheslo] Vytvoří heslo chatu a nápovědu pro heslo
/setrole [skypejméno] MASTER | HELPER | USER | LISTENER Umožní změnit role jednotlivým členům chatu. Role taktéž níže
/topic Změní nadpis/jméno chatu.
/whois [skypejméno] Vypíše detaily uživatele včetně role

Možnosti

JOINING_ENABLED Umožňuje zapnout /vypnout (pokud napíšete DISABLED) možnost připojení k chatu
JOINERS_BECOME_APPLICANTS Když se nový uživatel připojí, stane se Aplikantem – tedy nemůže číst ani psát a pouze čeká, než mu admin/moderátor udělí pravomoce.
JOINERS_BECOME_LISTENERS Když se nový uživatel připojí, stane se posluchačem – nemůže psát, ale může číst.
HISTORY_DISCLOSED Když je toto nastaveno, nově připojení uživatelé si nemohou přečíst to, co se zde napsalo než se připojili.
TOPIC_AND_PIC_LOCKED_FOR_USERS Když je toto zapnuto, obyčejný uživatel již nemůže měnit obrázek a jméno chatu.

Role

Role dávají uživatelům pravomoce potřebné k psaní/čtení/kickování/banování atp.

CREATOR Uživatel co založil chat, má nejvyšší hodnost. Může jmenovat správce
MASTER Mistr nemůže jmenovat další mistry, avšak je to velká hodnost – může i banovat a kickovat.
HELPER Pomocník je hned pod masterem, ale nemůže vyvolávat některé pokročilé příkazy a měnit hlavní nastavení chatu.
USER Obyčejný uživatel.
LISTENER Uživatel, který může jen poslouchat, nikoli psát.
APPLICANT Uživatel, co musí čekat než mu někdo dá hodnost. Nesmůže ani poslouchat.


Děkuji za přečtení tohoto stručného přehledu, snad jsem vám to trochu vysvětlil. Příště si povíme něco o „bonusových“ smajlících ve Skypu a na Facebooku.

Již delší dobu se soustředí na Informační Technologie, mobilní zařízení, hardware celkově a vůbec všechno, co může studenta zajímat.

Komentáře

Nahoru