Proč si příště založím startup radši sám

Proč si příště založím startup radši sám

Všichni jsme se asi v té či oné podobě seznámili s výsledky řady výzkumů, které tvrdí, že tým spoluzakladatelů startupu má mnohem větší šanci uspět než jednotlivec. V týmu se talenty jeho jednotlivých členů navzájem doplňují, členové týmu si poskytují psychologickou oporu a navzájem se hlídají, aby jejich pozornost zůstala upřena na smysluplnou práci a neodběhla k něčemu docela jinému.

Mít tým spoluzakladatelů je tedy docela výhra. Jak k tomu ale dodává Denny Britz: musí se jednat o ty správné spoluzakladatele. Se špatnými lidmi je celý projekt na nejlepší cestě k totálnímu průšvihu.

Denny shrnuje své zkušenosti ze dvou týmových projektů, které selhaly kvůli špatným lidem. Jak to ví? Říká, že zná společnosti s velmi podobným projektem, který ovšem, na rozdíl od toho jeho, uspěl. Také ovšem sebekriticky přiznává, že ani on sám nebyl mezi špatnými členy výjimkou a co říká o jiných, platí stejně tak i o něm.

Jak tedy poznáte špatného člena týmu?

1. Nedostatek zaujetí

Vyhněte se zakládání startupu s lidmi, kteří mají jiné časově náročné zájmy nebo zaměstnání. Pozor na lidi, kteří řeší školu nebo partnerské problémy, cestují či chodí do práce na hlavní pracovní poměr. Pro ně se startup stane jen „vedlejšákem“ a oni pro něj hřebíkem do rakve. Jejich práce buď není hotová vůbec, nebo s velkým zpožděním. Proto jsou mladí lidé ideální zakladatelé startupů – nemají moc dalších věcí, kterým by museli věnovat veškerý svůj čas.

2. Chybějící sdílená vize nebo cíl

Nepracujte s lidmi, které očividně vytyčený cíl moc nezajímá, a co hůř, do celé věci jdou jenom pro peníze. Jako zakladatel startupu musíte počítat s tím, že budete pracovat třicet hodin denně, a pokud vás vlastně práce na projektu nebere, vaše energie a chuť do práce zmizí jako pára nad hrncem.

3. Nedostatečné znalosti a schopnosti

Nepracujte s lidmi, kteří do týmu nepřinesou žádnou unikátní hodnotu. Pokud takového člověka do týmu přivedete, ostatní schopné členy týmu takový spolupracovník jen otráví a sníží jejich vlastní motivaci ke smysluplné práci. Jedinou výjimku tvoří chytří, aktivní lidé, kteří jsou ochotni se naučit vše, co je třeba. Vyhněte se naopak lidem, kteří třeba něco umí, ale naprosto postrádají zájem se přiučit ještě něco nového, co se startupem úzce souvisí.

4. Odlišné místo bydliště

Dnes, v době, kdy vše sdílíme a řešíme přes internet, se tento bod může zdát mírně kuriózní. Jak může úspěch týmu záležet na tom, kdo kde bydlí? Denny Britz ale trefně poznamenává, že online setkání a konverzace nikdy nemohou vynahradit setkání v jedné místnosti, společný brainstorming a zaznamenávání z něj vzešlých nápadů na tabuli. Aby tým pracoval a zůstal vysoce motivovaný, musí  strávit nějaký čas společně.

Nepodařilo se vám dosud najít vhodné členy do vašeho týmu? Nespěchejte a hlavně se nespokojte s něčím, co ani zdaleka nenaplňuje vaše představy. Je lepší založit startup sám, než se špatným týmem. Lidi můžete najmout vždycky. Dobrý tým úspěch vašeho startupu nezaručí – špatný tým ovšem je zárukou jeho krutého pádu.

Zdroj: http://dennybritz.com/blog/2013/08/05/why-i-will-be-a-solo-founder-next-time/

Komentáře

Nahoru