Tisková zpráva: Projekt „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“ se osvědčil a pokračuje v pomoci lidem znevýhodněným na trhu práce

Praha, 4. listopadu 2014 – Inovativní projekt Fondu dalšího vzdělávání (dále jen FDV) „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“ poskytl občanům České republiky jedinečnou příležitost rozšířit si své teoretické znalosti ve svém oboru na praktické stáži a zvýšit si tak konkurenceschopnost na trhu práce. Během dvou let proběhlo celkem 6 244 stáží, přičemž 20 procent stážistů získalo u poskytovatele po stáži řádné zaměstnání a dalším 20 procentům stážistů bylo nabídnuto další pracovní uplatnění (např. jako OSVČ). Vzhledem k úspěšnosti projektu probíhá již od srpna nové pokračování „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2“, který přináší několik změn.

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit systém poskytování stáží pro ČR a ověřit ho v praxi. „Po více než dvou letech fungování můžeme říci, že projekt své cíle nejen splnil, ale dokonce předčil. Vznikl Národní katalog stáží, který obsahuje databázi poskytovatelů i nabízených pozic. Původní plán uskutečnit 5 000 stáží jsme překročili o více než tisícovku a ohlasy stážistů i firem jsou velmi pozitivní,“ uvádí RNDr. Miroslav Procházka CSc., pověřen řízením FDV.

V rámci projektu se čerství absolventi, lidé na a po rodičovské dovolené, dlouhodobě nezaměstnaní
a další znevýhodnění na trhu práce mohli hlásit na až půlroční stáže. „Ze závěrečné evaluace vyplývá, že hlavní motivací pro stážisty byla příležitost naučit se novým dovednostem a získat praxi. Pro firmy šlo pak především o šanci vyzkoušet si nové potencionální pracovníky prostřednictvím stáže, na kterou získaly i finanční podporu,“ dodává Ing. Zdeněk Vršník, odborný garant projektu, s tím, že se zapojily převážně menší a střední firmy.

Z krátkodobého hlediska spatřují zástupci Úřadu práce hlavní přínos projektu zejména pro čerstvé absolventy, kterým tak bylo umožněno získat tolik potřebnou praxi. Dvě třetiny absolventů uvádějí, že jim stáž pomohla k dosažení nového zaměstnání.  Dlouhodobě nezaměstnaným pak projekt pomohl obnovit pracovní návyky a nezřídka i ztracené sebevědomí. Největší zájem byl o obory management a ekonomika, administrativa, personalistika a správa. Naopak ve stavebnictví, strojírenství a IT bylo pro firmy najít vhodné stážisty obtížnější.

Největší zájem o stáže je mezi mladými, avšak nezaměstnaností výrazně ohrožená skupina 50+ se hlásila mnohem méně. Nový navazující projekt „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2“, který odstartoval v srpnu 2014, a do kterého se už zájemci o stáž i poskytovatelé mohou na www.stazevefirmach.cz registrovat, se proto zaměřuje na oblasti, které potřebují dle výsledků prvního projektu podpořit. „Novinkou bude také povinné školení mentorů, tedy zkušených pracovníků, kteří stážisty provázejí při jejich působení ve firmě. Zaměříme se také na pedagogy odborných předmětů středních škol, kteří budou moci absolvovat praktickou stáž a touto cestou zůstat v kontaktu s trendy ve svém oboru. Projekt potrvá do června 2015 a my věříme, že opět pomůže mnoha lidem,“ vysvětluje Ing. Zdeněk Vršník.

Rádi bychom vám nabídli prostor pro vaše tiskové zprávy. Pokud chcete, abychom o vás dali vědět, případně o vaší slevové akci, pořádané konferenci, novém produktu a podobně, můžete nás kontaktovat na emailovou adresu redakce@objevit.cz.

Komentáře

Nahoru