Tisková zpráva: Řídicí letové centrum vybaví komunikačním systémem Rohde & Schwarz

Rumunský poskytovatel letových navigačních služeb vybaví nouzové řídicí letové centrum nejmodernějším komunikačním systémem firmy Rohde & Schwarz

Systém pro hlasovou komunikaci R&S VCS-4G úspěšně prošel finální sérií testů pro nouzové centrum řízení vzdušného prostoru Rumunské správy leteckých provozních služeb (ROMATSA), které pokrývá celé území Rumunska.

Rumunská správa leteckých provozních služeb ROMATSA vybavila nouzové centrum řízení vzdušného provozu (ACC) komunikačním IP systémem R&S VCS-4G firmy Rohde & Schwarz. Systém R&S VCS-4G byl zaveden na konci roku 2012. Umožňuje komunikaci země-vzduch i země-země, takovým způsobem, aby v případě výpadku centra letového provozu převzal hlavní i záložní řídicí jednotky centra ROMATSA ACC. Z důvodů zálohování jsou systémové komponenty pohotovostního systému umístěny na několika místech v Bukurešti a jejím okolí.

Zaměstnanci správy ROMATSA v pohotovostním centru řízení letového provozu nyní kompletně komunikují nezávisle na hlavních a pohotovostních řídících jednotkách VCS s přístupem k VoIP zařízením po celé zemi a na všech kontrolních věžích. Pozemní komunikace se sousedními poskytovateli letových navigačních služeb (ANSP) je zajištěna pomocí linek MFC-R2. Komunikace mezi pohotovostními systémy a zdroji vysílaček/telefonů v rámci správy leteckých provozních služeb ROMATSA bude zajištěna pomocí vlastní IP síťové infrastruktury. Integraci systému realizovala společnost Rohde & Schwarz Topex SA.

Systémy telefonování přes internet (VoIP) splňující specifikace EUROCAE ED-137 představují nejmodernější technologii pro ATC a nahrazují zastaralé systémy na bázi TDM. Plně vybavené IP hlasové komunikační systémy R&S VCS-4G tyto podmínky splňují. Společnost Rohde & Schwarz zařadila moderní řešení R&S VCS-4G do svého portfolia pro řízení letového provozu ATC na jaře roku 2011. Řešení R&S VCS-4G představuje plnohodnotný systém s mnoha rozhraními k externím systémům, jako je systém pro záznam hlasu a telefonní linky. Díky své jedinečné architektuře je systém dostupný a lze jej snadno rozšiřovat, bez nutné výměny stávajícího zařízení. Systém R&S VCS-4G už splňuje požadavky na řízení letového provozu příští generace, jako je sdílení aktiv, konsolidace prostředků, geografická distribuce a virtuální centrum, které všechny podporují efektivitu a pomáhají plnit cíle v oblasti bezpečnosti letectví ve světě.

Kontakt:

Catalin Burdujan

Technický ředitel prodeje

Telefon: +40-21-408-39-14,

E-mail: catalin.burdujan@rohde-schwarz.com

Web: http://www.topex.rohde-schwarz.com

Zdroj: Rohde & Schwarz

Zdroj: ČTK/Protext

Komentáře

Nahoru