Tisková zpráva: Skupina vedená bývalým předsedou představenstva a generálním ředitelem Kaleilem Isaza Tuzmanem přehodnocuje svou nabídku na odkup a vyjadřuje obavy ohledně obchodní transakcí ve firmě KIT digital

Myslíme si, že firma je svým stávajícím vedením účelově tažena ke snižování výnosů

Vážené představenstvo firmy KIT digital:

V otevřeném dopise ze dne 23. listopadu 2012 vyjádřila mnou vedená skupina své zklamání nad cestou, kterou firma KIT digital, Inc. (dále jen „KITD“ nebo „společnost“) vydala. Naše skupina učinila nabídku na převzetí společnosti do soukromých rukou a nabídla podrobný provozní plán jak znovu zajistit a vytvořit hodnotu pro akcionáře. Dne 5. prosince 2012 jsme naší nabídku na odkup společnosti v dalším otevřeném dopise upravili na 1,35 – 1,70 dolarů na akcii, což představuje 112% navýšení oproti ceně 0,72 dolaru za akcii společnosti, za kterou byly tyto akcie prodávány na burze ke konci obchodování dne 4. prosince 2012.

Akcionářům firmy KITD jste sdělili, že naše nabídka nemá řádné finanční krytí, přestože jste – jako důvěrnou informaci – věděli, že jsme se spojili se dvěma velkými investičními společnostmi a že tedy máme dostatečné zdroje na to, abychom tuto transakci řádně dokončili. Navíc, během celého prosince 2012 jsme od vás obdrželi jedinou rozumnou reakci na naší nabídku, a to požadavek, abychom souhlasili s dvouletou platností naší nabídky o akvizici vaší společnosti. Nemyslíme si, že požadavek, abychom se my nebo jakýkoli jiný subjekt zavázali k dvouleté platnosti naší nabídky, což byla vaše nezbytná podmínka k zahájení jednání o případné akvizici vaší společnosti, je v nejlepším zájmu vašich akcionářů. Tento náš názor je podložen skutečností, že je nám známo, že ostatní skupiny, které se do výběrového řízení zapojili na základě dříve oznámeného strategického záměru vaší společnosti a které podepsaly dvouletý závazek platnosti nabídky od vás neobdržely žádné další informace ani informace týkající se běžného vyhodnocování a prověřování vaší firmy (due dilligence).

Myslíme si, že vaše jednání, kdy žádáte potenciální zájemce o odkup vaší společnosti, aby se zavázaly k dlouhodobé platnosti jejich nabídky a následné nereagování vedení firmy KITD na dotazy, je účelovým přístupem jak vyloučit otevřenou konkurenci při podávání nabídek na odkup vaší společnosti, což podrývá její hodnotu a současně poškozuje vaše akcionáře, kterým upírá hodnotu, které by mohly dosáhnout při standardním otevřeném výběrovém řízení v oblasti akvizice vaší firmy.

Rovněž si myslíme, že požadavek dlouhodobé platnosti nabídky, který uplatňujete vůči třetím subjektům majícím zájem o koupi vaší společnosti, je také vědomé a strategické zvýhodňování největšího akcionáře vaší společnosti, firmy JEC Capital Partners (dále jen „JEC Capital“ nebo „JEC“). Vzhledem k nedávnému oznámení firmy KITD o přehodnocení dřívějších finančních výsledků a vyřazení firmy z obchodování na burze NASDAQ, je pro třetí strany obtížné získat věrný obraz stávající provozní a finanční situace společnosti. Z titulu své funkce generálního ředitele firmy KITD, má Peter Heiland, partner firmy JEC Capital, přístup k jedinečným informacím, které může využít při podání nabídky na odkup firmy. Myslíme si, že firma JEC se snaží účelově snížit hodnotu firmy KITD a buď: (a) spolupracuje s jinou sesterskou společností nebo jiným subjektem s „přátelskými vazbami“ na JEC na dokončení transakce, ve které se JEC může angažovat; nebo (b) hodlá předložit nabídku hned poté co bude zveřejněna uměle podhodnocená nabídka na odkup firmy, na jejímž základě bude moci JEC předložit svou vlastní nabídku a zavázat se k její dlouhodobé platnosti; (c) hodlá zařídit řízený a předem naplánovaný bankrot společnosti, s tím, že se následně firma JEC nebo některá z jejích sesterských společností najednou objeví jako záchranný kruh za účelem získání majetku společnosti nebo jiné výhody. Jsme přesvědčeni, že všechny tyto scénáře by vedly k mnohem nižší hodnotě společnosti než kterou by akcionáři mohli získat, kdyby se uskutečnilo transparentní a otevřené výběrové řízení na akvizici majetku společnosti.

Pan Heiland již v minulosti byl mecenášem a investorem do firem v kritické situaci, kde zamlčování informací a zneužití důvěrných interních informací vedlo k zajímavým finančním výdělkům. Případ společnosti GSI Group, kde pan Heiland podle svých vlastních slov „připravil plán rekapitalizace“ do značné míry kopíruje způsob, jakým se firma JEC angažuje ve společnosti KITD. Firma JEC Capital byla ve skupině GSI Group velkým, aktivistickým investorem, který také učinil otevřené prohlášení o přehodnocení dřívějších finančních výsledků, vyřadil akcie firmy z burzovního trhu NASDAQ a razantně snížil tržní kapitalizaci firmy před podáním návrhu na konkurz. Firma GSI Group byla do konkurzu poslána pod vedením pana Heilanda, což vedlo ke značnému posílení podílu firmy JEC Capital na společnosti a k jeho následnému odprodeji s velkým ziskem poté, co se firma GSI Group v roce 2010 z konkurzu dostala.

Naše obavy z aktivit stávajícího vedení firmy KITD se však netýkají jen obchodních praktik, problému s dlouhodobým závazkem platnosti cenové nabídky a angažmá firmy JEC. Bohužel jste také neinformovali investory do firmy KIT digital o nejzávažnějších problémech a závazcích vaší společnosti. Například dne 2. ledna 2013 podala skupina Invigor Group na společnost KIT digital žalobu o téměř 15 milionů dolarů, které společnost údajně dluží v souvislosti s akvizicí firmy Hyro, Ltd. z června 2012. Navíc máme informace, že na základě smlouvy o akvizici společnosti Hyro získala společnost Invigor nárok na získání více než 30 milionů akcií firmy KIT digital. Vaše společnost informace o soudním sporu s firmou Invigor svým akcionářům zamlčela, stejně jako závazek poskytnout firmě Invigor akcie společnosti. Máme také důvod se domnívat, že společnost prodala část svého majetku a/nebo duševního vlastnictví bez toho, aniž by tyto transakce oznámila na burze.

A konečně jste se pokusili znehodnotit nabídku naší skupiny na akvizici vaší firmy zastrašováním. Propustili jste členy vyššího vedení vaší společnosti, kteří nabídku naší skupiny podporovali, hrozili jste vašim stávajícím zaměstnancům sankcemi za komunikaci s naší skupinou a za vyjadřování podpory a zadržovali jste výplatu odstupného vašim vyšším vedoucím pracovníkům, kteří odešli z vaší společnosti a následně vyjádřili podporu našemu úsilí. V této oblasti se vaše společnost dopouštěla různých skutků, jako například odmítnutí vyškrtnutí osob, které ve vaší společnosti již nepracují, z představenstva zahraničních poboček vaší firmy, což byla vaše zjevná snaha způsobit těmto osobám další výdaje, učinit je odpovědnými za chod daných společností a odradit tak náš záměr zúčastnit se výběrového řízení za účelem akvizice vaší společnosti.

Vaše skutky signalizují bezohlednost vůči vašim akcionářům, kteří nejsou zastoupeni v představenstvu vaší společnosti. Myslíme si, že vaše společnost je účelově stahována ke dnu, tak, aby se stala nekonkurenceschopná a bylo možné prodat její majetek za zlomek ceny stávajícímu vedení, a to možná i přímo pod ochranou federálních úpadkových zákonů.

Budeme se i nadále snažit všemi prostředky zajistit hodnotu pro akcionáře vaší společnosti. Věříme, že všechny strany, které jsou aktuálně vůči vaší společnosti dlouhodobou platností jejich nabídky ve vztahu k této akvizici, budou tohoto závazku neprodleně zproštěni. I nadále se chceme zúčastnit otevřeného výběrového řízení a předložit nabídku na odkup vaší společnosti. Vzhledem k aktuální ceně akcií vaší společnosti, finanční krizi a nutnosti významných finančních investic vám předkládáme novou nabídku v rozmezí 0,70 – 1,00 dolaru na akcii, což představuje (v průměru) 93,2% navýšení oproti stávající ceně akcií vaší společnosti, která ke konci obchodování v pátek dne 8. února 2013 činila 0,44. Naše nabídka platí za předpokladu, že nám bude umožněno provést řádné prověření (due dilligence) společnosti a za předpokladu, že dosáhneme konečné dohody, výhodné pro všechny strany.

V dokonalé úctě,

Kaleil Isaza Tuzman

za firmu KIT Capital, Ltd.

KONTAKT: Shelby Johnson-Sapp, Shelby@kitcapital.com, 1-917-428-0611

Zdroj: ČTK/Protext

Komentáře

Nahoru