Internetová (počítačová) kriminalita → kybernalita

Internetová (počítačová) kriminalita

Počítačová (internetová) kriminalita se stává stále častějším jevem v naší společnosti. Lidé jsou obecně na internetu stále více závislejší a to vše je důsledkem vzniku nových trestných činů, které se musí řešit. V roce 2011 řešila česká policie kolem 600 případů, jednalo se o podvody v podobě fiktivního prodeje zboží nebo nabízení služeb.

Do této oblasti je však nutno zařadit i dění na sociální sítích, seznamovacích serverech, prolamování bezpečnostních systémů, upravování autorsky chráněných děl, kyberšikanu, spoofing a mnoho dalšího. Všemu se věnujeme v rubrice zaměřené jen na internetovou kriminalitu.

V těchto článcích se snažíme čtenářům osvětlit základy nekalých praktik na internetu. Články nejsou určeny profesionálním uživatelům a odborníkům v daných oblastech. Snažíme se články konstruovat co nejobecněji a nejpochopitelněji i pro naprosté laiky. Téma internetové kriminality je velice široké a obsáhnout jej celé je pro nás není možné.

Nahoru