Tisková zpráva: Univerzita Pardubice otevírá IT centrum pro vzdělávání a výzkum

Univerzita Pardubice otevírá ve své nejstarší, nově zrekonstruované budově na náměstí Čs. legií v centru města moderní IT centrum pro vzdělávání a výzkum za více než 200 milionů korun.

Historická, památkově chráněná budova Univerzity Pardubice v centru města Pardubic prošla v uplynulých dvou letech rozsáhlou rekonstrukcí a přestavbou.

Univerzitní objekt na náměstí Čs. legií tvoří dvě části. Novější část z 60. let 20. století prošla modernizací v letech 2009 - 2011 pro potřeby nejmladší fakulty univerzity – fakulty elektrotechniky a informatiky. Nejstarší, historicky cenná část areálu, z konce 19. století, památkově chráněná, která sloužila po 60 let vysokoškolské výuce, prošla v uplynulých dvou letech rovněž rozsáhlými změnami.

Původní Státní průmyslová škola z roku 1897 se změnila na moderní univerzitní IT centrum v hodnotě více než 200 milionů korun. Vzniklo zde na šedesát nových laboratoří, učeben, studoven, pracoven, konferenčních a jednacích místností určených přímo na vědu a výzkum, vybavených tou nejmodernější technologií a informačními zdroji pro práci zejména studentů doktorských studijních programů šesti fakult univerzity, které tento nejvyšší stupeň vysokoškolského vzdělávání nejlepším a nejperspektivnějším studentům poskytují.

Slavností otevření zmodernizované historické budovy proběhne ve středu 27. února dopoledne za účasti představitelů Univerzity Pardubice, jejích sedmi fakult, města, kraje, zástupců ministerstva školství mládeže a tělovýchovy i dodavatele stavby.

Rekonstrukci celého objektu s více než 190 místnostmi včetně dvorního traktu, o celkové ploše přes sedm tisíc m2, dokončil dodavatel společnost Metrostav, a. s., za pouhý jeden rok podle návrhu architektonické a grafické kanceláře Mixage, s.r.o., a projektu PPP, spol. s.r.o. Po vybavení budovy nábytkem a nejmodernější technikou,
informačními technologiemi a zdroji byla v pondělí 18. února v novém univerzitním IT centru pro vzdělávání a výzkum zahájena výuka letního semestru akademického roku 2012/2013.

Rekonstrukce budovy byla provedena jako součást realizace projektu Univerzity Pardubice s názvem „Univerzitní IT pro vzdělávání a výzkum – „UNIT“ (reg. č. CZ.1.05/4.1.00/04.0134), který byl financován z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a ze státního rozpočtu. A další modernizace a rekonstrukce tento nejstarší univerzitní areál ještě čekají. Dosavadní modernizace areálu, její novější i nejstarší, právě dokončené části, stála přes 290 milionů korun a dalších cca 120 milionů korun se Univerzita Pardubice chystá vložit do poslední fáze rekonstrukce, která má být dokončena v roce 2015. Během ní bude vytvořeno mimo jiné špičkové zázemí pro materiálový výzkum a nanotechnologie.

Univerzita Pardubice tak vloží do obnovy svého nejstaršího areálu v centru města téměř 420 milionů korun – z evropských fondů, státních dotací či vlastních zdrojů.

„Nové vědecko-výzkumné zázemí významně zkvalitní univerzitní infrastrukturu pro vzdělávání úzce propojené s výzkumem a posílí IT kompetence a interdisciplinaritu vědecko-výzkumné práce a přípravy zejména mladých badatelů a studentů doktorských studijních programů,“ zdůrazňuje k dokončené modernizaci budovy rektor univerzity prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.

Budova na náměstí Čs. legií tak dnes spojuje úctu k historii a potřeby moderního vzdělávání, vědy a výzkumu a nové, doposud chybějící, zázemí umožní další rozvoj doktorských studijních programů jakožto nejvyšší formy vysokoškolského vzdělávání a přípravy mladých výzkumníků k vědecké práci.

 

Zdroj: ČTK

Aktivní mladý student se zálibou v informačních technologiích, operačních systémech, mobilních zařízeních, programování a psaní. Velký fanoušek mobilního operačního systému Android a šťastný majitel několika Androidích zařízení.

Komentáře

Nahoru