Vzdělávací program MBA

Nejen v businessu a podnikání, ale i na trhu práce je pro úspěch v oboru třeba disponovat určitou konkurenční výhodou. Postrgraduální studium MBA vám přinese kromě titulu i rozšíření znalostí v oblasti manažerských dovedností.

Tyto získané dovednosti a znalosti zcela jistě oceníte ve všech profesních manažerských oborech včetně vlastní podnikatelské praxe. Je nutné si uvědomit, že náskok v jakékoliv oblasti včetně vědomostí a schopnosti jejich praktického uplatnění jsou dnes nezbytností, a především je třeba tento náskok neustále obnovovat a udržovat. Právě k tomu vám skvěle dopomůže studium MBA.

Jak již bylo zmíněno MBA (Master of Business Administration) je postgraduální vzdělávací program, který nabízí rozšíření manažerských dovedností. Podmínkou k přijetí je ukončené vysokoškolské vzdělání alespoň na bakalářské úrovni. Nicméně i v tomto případě existuje výjimka. Jelikož se jedná o studium vhodné pro manažery, stačí, když se uchazeč prokáže dostatečnou praxí na manažerských pozicích či v rámci jeho vlastního podnikání.

Studijní programy MBA se skládají jak z teoretické, tak zejména praktické části. Podstatou studia je, že si veškeré teoretické poznatky vyzkoušíte na praktických úkolech a reálných případových studiích, a osvojíte si postupy k řešení nejrůznějších firemních záležitostí včetně umění jednání a komunikace.

Studium MBA je ve většině případů dvouleté nalézt však můžete i řadu programů v délce 1 roku. Nespornou výhodou je jistě i skutečnost, že většina programů je vyučována v češtině.

Odměnou za Vaše studium je získání manažersky celosvětově uznávaného a profesionály ceněného titulu MBA za jménem.

Studium je ve většině případů koncipováno jako kombinované s možností studia online. Tato varianta dává velký prostor pro studium při práci a přizpůsobení výuky vlastním časovým možnostem. Kromě aplikace znalostí přímo do kontextu vlastního zaměstnání umožňují prakticky zaměřené hodiny rozebírat témata aktuálních firemních problémů, a poradit se tak s odborníky o jejich ideálním řešení.

Na výběr máte opravdu z mnoha oborů. V současnosti u nás naleznete zhruba 50 institucí nabízející toto studium.

Rozšiřte si své znalosti, které vám mohou pomoct nejen získat lepší pracovní pozici, ale i schopnosti, jež využijete i při řešení každodenních profesních záležitostí.

Komentáře

Nahoru